Tuinontwerp Studio Brabant

AVG

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Tuinontwerp Studio Brabant. In deze verklaring leest u hoe Tuinontwerp Studio Brabant omgaat met verkregen persoonsgegevens. Tuinontwerp Studio Brabant voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Tuinontwerp Studio Brabant doet haar uiterste best om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden enkel en alleen door Tuinontwerp Studio Brabant gebruikt bij haar dienstverlening en dan voor de volgende doelen:
– Het verlenen en factureren van diensten;
– Het verzenden van eventuele nieuwsbrieven en persoonlijke berichten;
– De afhandeling van bestellingen en het informeren over het verloop daarvan;
– Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Tuinontwerp Studio Brabant te kunnen uitvoeren;
– Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
– Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen
Tuinontwerp Studio Brabant heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tuinontwerp Studio Brabant biedt geen diensten aan minderjarigen. Tuinontwerp Studio Brabant raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Tuinontwerp Studio Brabant zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijdert Tuinontwerp Studio Brabant deze informatie.

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek
Tuinontwerp Studio Brabant ontvangt gegevens op basis van uw bezoek aan haar website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Artikel 5: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan Tuinontwerp Studio Brabant heeft verstrekt, kunt u op elk gewenst moment opvragen per email op info@tuinontwerpbrabant.nl.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer u uw dienstverlening bij Tuinontwerp Studio Brabant eindigt, bewaart Tuinontwerp Studio Brabant sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Tuinontwerp Studio Brabant verwijdert gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigt Tuinontwerp Studio Brabant alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die Tuinontwerp Studio Brabant van u heeft nadat u de dienstverlening bij Tuinontwerp Studio Brabant hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij Tuinontwerp Studio Brabant. Tuinontwerp Studio Brabant reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 7: Delen met anderen
Tuinontwerp Studio Brabant verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8: Telefoongesprekken
Telefoongesprekken worden niet opgenomen en/of bewaard.

Artikel 9: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.