Tuinontwerp Studio Brabant

Stap 9 tuinontwerp – maatwerk tekening

De laatste stap in het tuinontwerpproces is het gedetailleerd uitwerken van alle gemaakte keuzes gedurende de voorgaande stappen. Gedetailleerd omdat u nu op de plattegrond definitief alle elementen (terrassen, tuinpad, bbq, pergola etc.) gaat intekenen in de juiste maatvoering en op de door u beoogde plaats.

Ontwerpers gebruiken vaak een ruitennet bij de detailuitwerking. Een ruitennet wordt gebruikt om uw tuin in gelijke oppervlaktes (ik gebruik vaak ruiten van 9m2) op te delen. Dit is handig om de precieze maatvoering van de elementen zoals uitgetekend in het vlekkenplan uit te werken in uw ontwerp.

De volgende richtlijnen gebruik ik daarbij:

 • terras: minimaal 1,5 a 2 vierkante meter per beoogde zitplaats;
 • tuinpad: minimaal 60cm (enkel wandelen), 100cm (2 personen naast elkaar, fiets, kliko), 150cm (pad deels begroeid, bijvoorbeeld door pergola);
 • oprit: ten minste 3 meter breed;
 • grasveld: minimaal 2 aaneengesloten ruiten;
 • border: minimaal 1,5 meter diep in kleine tuin en 3 meter diep in grote tuin.

Overigens gebruik ik het ruitennet ook om te stoeien met het ontwerp indien de beoogde tuinstijl en sfeer dit tenminste toelaat. Vergelijkt u onderstaande uitwerkingen maar eens met elkaar:

Knipsel ruit eenvoudigknipsel ruit diagonaalKnipsel ruit zichtlijn

In het eerste voorbeeld loopt het ruitennet gelijkwaardig met de achtergevel van het huis. In het tweede voorbeeld loopt het ruitennet gelijk met de diagonale lijn. De tuin oogt groter en speelser. In het derde voorbeeld loopt het ruitennet gelijkwaardig met de zichtlijn. U wordt gedwongen om in de richting van de zichtlijn te kijken, dit kan in voorkomende gevallen heel wenselijk zijn. Ingeval van schuine erfgrenzen, kunt u ook kiezen voor de scheve erfgrens als richting voor het ruitennet.

Verder kunt u aan de hand van het ruitennet ook nog eens meer ruimtelijke werking meegeven aan uw tuin:

Knipsel ruimte breed Knipsel ruimte diagonaal Knipsel ruimte lengte

 • Een tuin kunt u breder laten lijken door bijvoorbeeld hagen in de breedte aan te leggen of zichtlijnen te doorbreken;
 • Een tuin kunt u langer laten lijken door bijvoorbeeld hagen in de lengte aan te leggen en zichtlijnen in stand te houden;
 • Een tuin kunt u groter laten lijken door gebruik te maken van diagonale lijnen.

Tips:

 • teken op transparant papier een ruitennet van 3 bij 3 cm. Uitgaande van een schaal 1:50 tekent u dus vakken van 6 bij 6 cm;
 • leg dit transparant papier over de plattegrond die u in stap 5 heeft getekend;
 • bepaal met welke lijn (bijvoorbeeld zichtlijn, erfgrenslijn, achtergevel huis) u het ruitennet gelijkwaardig wil laten lopen;
 • pak een nieuw transparant papier en schets op dit papier de diverse beoogde elementen (op schaal getekend)
 • beoordeel de samenhang tussen de elementen en zorg voor een goed evenwicht;
 • werk uiteindelijk het definitieve tuinontwerp uit.

De smaak te pakken? Kijkt u dan ook bij het stappenplan voor een goed beplantingsplan:  inspiratie beplantingsplan

Wist u dat u via Plantenservice – One Stop Shop van Tuinontwerp Studio Brabant al uw beplanting tegen zeer concurrerende prijzen geleverd kunt krijgen? Vraag om een vrijblijvende offerte voor uw beplantingslijst.